Отмяна на поръчка SofiaCleaning

Уважаеми клиенти,

Разбираме, че често се случват непредвидени неща и се налага по една или друга причина да отложите/отмените час за оглед или почистване.

Разчитаме на Вашата отговорност и солидарност да ни информирате своевременно при настъпване на промяна. Както е ценно Вашето време, така то е ценно и за нас.

Отмяна на оглед

Оглед можете да откажете и в деня на огледа, но ще Ви помолим да е поне час и половина преди посещението, за да реорганизираме деня си.

Отмяна на почистване

Ще ви помолим при желание от Ваша страна за отказ на почистване – да ни информирате за това поне 2 дни предварително.