Примерна оферта за абонаментно почистване от Чист Дом SofiaCleaning

софия

Примерна оферта за абонаментно почистване, управление, абонаментна подръжка и обслужване на етажна собственост в София от Чист Дом

“Чист Дом– Професионален Домоуправител”  предлага на своите клиенти комплексно управление на жилищни сгради и комплекси с контролиран достъп, административни и офис сгради, търговски центрове и други, изградени на територията на Република България.

Във връзка с чл. 11(1), т.5 и т.11, чл. 17(7), т.4, чл. 19(8) от Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС), представям на Вашето внимание предложение за управление на Етажната собственост.

Офертата включва раздели за отделни аспекти от професионално почистване, поддръжката и управлението на етажната собственост.

Онлайн клиентски портал

Чист Дом разполага с ОНЛАЙН КЛИЕНТСКИ ПОРТАЛ, чрез който всеки собственик, ползвател или обитател получава информация относно размера на месечните вноски, приходите и разходите на етажната собственост в реално време, както достъп до всички документи, протоколи и решения от Общи събрания за изминали периоди.

В платформата е заложена възможността за пускане на анкети и гласуване, което значително съкращава времето за реакция при избор на оферта за реализирането на даден проект.

Методи на плащане на месечни вноски

Месечните вноски за поддръжка на Eтажна Собственост ще се събират на предварително обявена дата всеки месец между 18:00 и 22:00 часа, от наш служител, който ще ви посещава на място по апартаментите. Ако датата съвпада със съботен ден, вноските ще бъдат събирани в петък, а ако съвпада с неделен ден – в понеделник.

Можете да направите плащане в рамките на месеца по следните методи:

Плащане на каса на Изипей:

Представете клиентския си номер и името на фирмата ни.

Плащане онлайн чрез ePay.bg:

Въведете ни като търговец и регистрирайте клиентския си номер.

Плащане по банков път:

Получател: Чист Дом

IBAN:

Основание: абонатен номер, адрес на Етажната собственост и номер на апартамент

Задължения на  Чист Дом – Професионален Домоуправител в София:

 Административно управление на Етажна Собственост:

 • Инициатива за свикване на Общи събрания и съдействие при провеждането им.
 • Изготвяне на примерен дневен ред за провеждане на Общо Събрание, съгласувано и одобрено от собствениците.
 • Изготвяне на протокол от проведеното събрание и запознаване на всички собственици с взетите решения.
 • Водене на архив. Организация по изпълнение на решенията на Общите събрания.
 • Предлагане и приемане на правилник за вътрешен ред в етажната собственост.
 • Електронна домова книга – всяка промяна в собствеността, броя обитатели, както и промяната на наематели в самостоятелните обекти се отразява електронно. Всеки собственик има достъп единствено до информацията, свързана с личната му собственост.
 • Съхраняване на протоколна книга: плановете на сградата и екзекутивните чертежи – при наличие; на книгата за входяща и изходяща кореспонденция; техническия паспорт на сградата, когато има такъв; книгата за приходите и разходите и други документи на ЕС, съгласно разпоредбата на чл. 23, ал. 1, т. 3 от ЗУЕС.
 • Представителство на етажната собственост в отношенията й с органите на местната власт, дружества за комунални услуги и други правни субекти. Изготвяне на жалби, констативни протоколи и други документи, които да послужат пред различни институции.
 • Съдействие и извършване на всички необходими консултантски дейности, по решение на Общо събрание, за участие в национална или европейска програма за подобряване на етажната собственост.

Касиерски и финансови услуги:

 • Събиране на входни такси, вноски за фонд „Ремонт и обновяване“, вноски за извършване на допълнителни ремонтни дейности, гласувани от Общо събрание, съдействие за събиране на наеми на общи помещения в етажната собственост.
 • Събирането на месечните вноски за поддръжка на ЕС се осъществява в една предварително обявена дата от месеца. Наш служител минава по апартаментите между 18:00 и 22:00ч. Всеки, който не може да се съобрази с обявената дата, ще има възможност за плащане на каса на Изипей, чрез сайта ePay.bg, по банков път или на място в офиса ни.
 • Съдействие за събиране на стари задължения.
 • Навременно разплащане към трети лица и дружества за комунални услуги.
 • Онлайн платформа за клиенти – гарантираме пълна прозрачност, отчетност и достъп до информация, свързана с паричните потоци в етажната собственост.
 • Електронна касова книга – възможност за преглед в реално време на приходите, разходите и баланса на касите за текущи разходи и фонд „Ремонт и обновяване“.
 • Ежемесечна отчетност – отчетът за приходи и разходи, включвайки и информация за неплатените суми по апартаменти, за предходен месец, се слага на информационното табло в партера между 1-во и 10-то число. Отчетът се публикува и в платформата ни за клиенти.

аутсорсинг почистващи услуги

Услуги по техническа поддръжка:

 • Техническа инспекция на етажната собственост веднъж седмично. При констатиране на дребни неизправности, свързани с изгорели крушки, развалени ключове, брави и др., ако е възможно се отстраняват в момента на инспекцията, в други случаи – до 72 часа. Финансов разход над 200 лв. ще се съгласува с Етажната собственост, като предварително ще се уведомява и Контролният съвет.
 • Инициатива за подобряване техническото състояние на етажната собственост. Изготвяне на оферти от наши партньори, доказали се в своите сфери и подбрани специално от нас, за да отговорят на високите ни изисквания. Всяка оферта се съгласува със собствениците и подлежи на гласуване от Общо събрание.
 • Следене за техническата поддръжка на асансьорното съоръжение и за навременното отстраняване на проблемите, свързани с тях. Запазване договора със сега поддържащата фирма на асансьорното съоръжение.
 • Денонощен дежурен телефон при аварии и други технически проблеми от спешен характер, във връзка с етажната собственост.

Добре дошли при нас. Ние предлагаме професионално почистване на домове, офиси, входове, заведения и всякакви помещения, както и професионален домоуправител.

Услуги по почистване ( при необходимост, се заплаща допълнително от ЕС ):

 • Един или два пъти седмично – почистване на всички повърхности на стълбищните площадки (в това число асансьорни врати и кабина, ел.ключове, плафони и др.), измитане и измиване.
 • Един или два пъти седмично – почистване на парапетите на стълбищната клетка.
 • Почистване на пощенските кутии;
 • Повърхностно почистване на входната врата измитане и измиване пред нея.
 • Веднъж годишно основно почистване на всички повърхности на стълбищните площадки (в това число прозорци, асансьорни врати и кабина, ел.ключове, плафони и др.), не се включват общите части, които се намират в мазета или тавани в етажната собственост.
 • При необходимост, можем да включим почистване на околоблоковото пространство, както и поддръжка на зелените площи около блока.

Фирма Чист Дом Професионален Домоуправител  работи съвместно с всички общини на територията на град София, като участва активно в различни кампании, имащи за цел да подобрят състоянието на зелените площи и парковото обзавеждане, както и условията за живот и отдих.