Професионален Домоуправител SofiaCleaning
професионален домоуправител

Какъв е добрият домоуправител?

Със сигурност той е един от нас. Човек, който има нашето доверие и уважение. Готов
да посвети свободното си време на общите ни проблеми.

Домоуправителят знае:

 • кои са собствениците в етажната собственост;
 • какво е състоянието на общите части;
 • кои са наемателите в сградата;
 • как да разпредели различните вноски и задълженията между обитателите;
 • колко има в общата каса;
 • какви са изискванията за сигурност и безопасност в сградата;
 • към кого да се обърне, ако възникне проблем.

Домоуправителят умее:

 • да разговаря с всеки от нас;
 • да балансира между различните интереси в етажната собственост;
 • да ни представлява и защитава пред администрацията и операторите на обществени услуги.

Домоуправителят прави животът ни заедно:

 • по-подреден;
 • по-малко конфликтен;
 • по-защитен.